26 января 2017 года стартует городской конкурс профессионального мастерства «Столичный учитель – столичному образованию» в номинации «Учитель». Организатором мероприятия является ГУО «Минский городской институт развития образования». Учредитель – комитет по образованию Мингорисполкома при поддержке Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

27 лютага 2017 года ў Нацыянальным інстытуце адукацыі адбудзецца рэспубліканскі вочна-дыстанцыйны семінар «Даследчая дзейнасць вучняў па беларускай мове і літаратуры: варыянты арганізацыі, перспектыўныя кірункі і тэматыка».

Вышэйшая адукацыя на Беларусі мае вытокі ў найстаражытнейшым Полацку. Менавіта тут у 1812 годзе з’явілася першая вышэйшая навучальная ўстанова са статусам універсітэта – Полацкая езуіцкая акадэмія. Па загаду расійскага імператара Аляксандра І у акадэмію быў рэарганізаваны Полацкі езуіцкі калегіум. Гэтая сярэдняя навучальная ўстанова была створана яшчэ ў 1580 годзе з дазволу караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя.

18 студзеня 2017 г. у Нацыянальным інстытуце адукацыі ў рамках Года навукі адбылося ўрачыстае пасяджэнне вучонага савета, прысвечанае юбілею Таццяны Лаўрэнцьеўны Ляшчынскай, вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі спецыяльнай адукацыі навукова-даследчага цэнтра, кандыдата педагагічных навук, дацэнта.

21 февраля 2017 года в Национальном институте образования состоится республиканский семинар «Организация рабочего времени современного педагога: от личной эффективности к результативной деятельности педагогического коллектива».

К участию приглашаются педагогические работники учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Часопіс «Выхаванне і дадатковая адукацыя» пачынае новы год тэматычным нумарам, прысвечаным роднай мове і роднай кнізе. Такая тэма невыпадковая – сёлета святкуецца 500-годдзе беларускай друкаванай кнігі. На старонках выдання чытачы знойдуць нестандартныя аўтарскія распрацоўкі выхаваўчых мерапрыемстваў да юбілею беларускага кнігадрукавання і Міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца ў свеце 21 лютага. Акрамя таго, на працягу ўсяго года ў рубрыцы «500-годдзе беларускага кнігадрукавання» будуць выходзіць матэрыялы па азначанай тэме. Яны дапамогуць педагогам пашырыць уласны кругагляд і правесці са сваімі выхаванцамі цікавыя пазнавальныя заняткі, якія стануць штуршком да спасціжэння цудоўнага свету беларускай кнігі.

Управление международного сотрудничества ГУОУ ВО «Московский городской педагогический университет» приглашает учащихся старших классов школ, студентов младших курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования, изучающих русский язык как иностранный и являющихся гражданами стран ближнего и дальнего зарубежья, принять участие в Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному «Русский мир: симфония языка и культуры».

17 февраля 2017 года в Национальном институте образования состоится очно-дистанционный семинар «Исследовательская деятельность учащихся по русскому языку и литературе: варианты организации, перспективные направления и тематика».

Дистанционная часть семинара будет проходить с 18 февраля по 3 марта 2017 года.