«Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» – перыядычнае выданне, якое даводзіць да ведама педагагічнай грамадскасці асноўныя нарматыўныя дакументы:

 • пастановы;
 • загады;
 • метадычныя рэкамендацыі;
 • змяненні і дапаўненні да нарматыўных дакументаў;
 • інструкцыйныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;
 • агляд афіцыйных дакументаў іншых ведамстваў, неабходных установам сістэмы адукацыі. 

У рубрыцы «Старонка рэдкалегіі» спецыялісты Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адказваюць на пытанні чытачоў. 

Выходзіць 2 разы ў месяц. 

Распаўсюджваецца толькі па падпісцы. 

Падпісныя індэксы:

 • для індывідуальных падпісчыкаў – 74915;
 • для арганізацый – 749152. 

Падпісацца можна з любога месяца ва ўсіх аддзяленнях сувязі. 

2022 ГОД

№ 19

ПАСТАНОВЫ

 • Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования (4 августа 2022 г. № 230)
 • О порядке учета детей в целях получения ими дошкольного образования, спе­циального образования на уровне до­школьного образования (12 августа 2022 г. № 265)
 • Аб змяненні пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15 жніўня 2019 г. № 139 (8 жніўня 2022 г. № 235)
 • О порядке учета детей в целях получения ими общего среднего, специального образования (24 августа 2022 г. № 285)
 • Об утверждении Инструкции о порядке освоения содержания образовательных программ общего среднего образования на дому (26 июля 2022 г. № 211)
 • О педагогическом совете и родительском комитете учреждения общего среднего образования (29 августа 2022 г. № 290)
  • Положение о педагогическом совете учреждения общего среднего образования
  • Положение о родительском комитете учреждения общего среднего образования

ІНСТРУКЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

 • Об организации профессиональной подготовки учащихся учреждений общего среднего и специального образования на III ступени общего среднего образования в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» 

№ 20

ПАСТАНОВЫ

 • Об утверждении образовательного стандарта дошкольного образования (4 августа 2022 г. № 228)

НІА