Гэта вуліца мая. І цікавая яна.
Вось мехдвор, а вось загон для цялушачак-кароў.
Паабапал дрэвы, поле – усё на вулічным прасторы.

Прадстаўляем Вашай увазе творчую работу «Вось яна якая, вуліца мая!» Феранец Вікторыі і Абаленцавай Маргарыты. Дзяўчаты жывуць у аграгарадку Гараны, што на Полаччыне. Сваю работу яны выканалі ў інфармацыйна-пазнавальным жанры.

Упраўленне дыстанцыйных адукацыйных паслуг Адукацыйнага цэнтра Навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь запрашае прыняць удзел у праекце «Віртуальная фотазамалёўка „Мая родная вуліца“», прысвечаным Году малой радзімы і накіраваным на стварэнне ўмоў для захавання і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны розных рэгіёнаў Беларусі.

500 год таму назад намаганнямі Францыска Скарыны была надрукавана першая на ўсходнеславянскіх землях кніга. Дзякуючы гэтаму кніга як галоўная крыніца ведаў і шматвяковай мудрасці стала шырокадаступнай, што значна паспрыяла распаўсюджванню асветы і развіццю адукацыі ў Беларусі.

У раздзеле размешчаны матэрыялы пра гісторыю і сучаснасць беларускай кнігі, а таксама інфармацыя аб святочных мерапрыемствах з нагоды 500-годдзя беларускага кнігадрукавання.
 
 
З гісторыі беларускай кнігі
 
 
Кніжныя навінкі
 
 
Мерапрыемствы з нагоды 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

 
Беларуская культура ў прасторы і часе

Материалы раздела функционально и содержательно нацелены на профориентационную поддержку учащихся в процессе формирования осознанного личностного и профессионального самоопределения.

В разделе размещены:

Интерактивный путеводитель по системе профессионального образования Беларуси

Каталог сведений об учреждениях образования Республики Беларусь

Учреждения среднего специального образования

 
Учреждения профессионально-технического образования

 

Электронное издание для поступающих на IT-специальности

Раздел содержит нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность молодежных и детских общественных объединений, включает сведения об общественных объединениях, включенных в республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой и зарегистрированных в Республике Беларусь.

В Республике Беларусь создана нормативная правовая база, регламентирующая право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих интересы детей. Данное право закреплено в Конституции Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, Законе Республики Беларусь «О правах ребенка», Кодексе Республики Беларусь об образовании.

Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» гарантирует деятельность неправительственных организаций по реализации права детей на участие, поддержку деятельности детских и молодежных организаций. Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики» предусматривает систему социальных, экономических, политических, организационных, правовых мер, направленных на поддержку молодежи.

Современные молодежные общественные объединения являются добровольными, самостоятельными и независимыми, их деятельность направлена на удовлетворение и защиту социально-экономических, творческих, духовных и иных прав и законных интересов подрастающего поколения.

По состоянию на 1 июля 2018 года Министерством юстиции Республики Беларусь в стране зарегистрировано 355 молодежных общественных объединений, в том числе 36 детских. Наиболее многочисленными молодежными и детскими общественными объединениями являются общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» (ОО «БРСМ»), общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» (ОО «БРПО»), Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных (БМООСП).

 

Материалы раздела функционально и содержательно нацелены на профориентационную поддержку учащихся в процессе формирования осознанного личностного и профессионального самоопределения.

В разделе размещен каталог сведений об учреждениях образования Республики Беларусь

Учреждения профессионально-технического образования

В разделе размещено электронное издание для поступающих на IT-специальности