Часопіс «Роднае слова» мае багатую гісторыю, трывалыя традыцыі і адметны стыль. Дзякуючы прафесіяналізму супрацоўнікаў рэдакцыі, зацікаўленасці чытачоў кожны нумар ствараецца з вялікай павагай да роднага беларускага слова, шчырым клопатам пра захаванне спадчыны і духоўных здабыткаў нашага народа.

На старонках часопіса дзеляцца вопытам, арыгінальнымі ідэямі і цікавымі знаходкамі самыя дасведчаныя педагогі краіны. Вучням і настаўнікам, студэнтам, аспірантам, прафесійным вучоным прэзентуюцца найлепшыя літаратуразнаўчыя, мовазнаўчыя, культуралагічныя працы.

«Роднае слова» называюць сапраўднай энцыклапедыяй, бо на яго старонках заўсёды прадстаўлены матэрыялы з розных галін навукі: філалогіі, культуралогіі, мастацтвазнаўства, педагогікі. Менавіта па гэтых спецыяльнасцях часопіс адносіцца да ліку рэцэнзаваных выданняў Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь.

Унікальнасць навуковага і метадычнага часопіса «Роднае слова» – у яго тэматычнай разнастайнасці, належным навуковым узроўні, актуальнасці праблематыкі публікацый, высокай культуры беларускага слова.

 

Чытайце ў сакавіцкім нумары часопіса «Роднае слова»:

 

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Творчасць Алеся Гаруна ў ацэнках літаратурнай крытыкі і навукоўцаў першай трэці ХХ стагоддзя.

Буйноўская Вольга. «Слова пра паход Ігаравы» ў паэтычным перакладзе Янкі Купалы.

Іофе Эмануіл. Талент, якому не было наканавана пасталець: Да 100-годдзя Уладзіміра Кандрацені.

Жыбуль Віктар. «Літаратурны канструктар» Алеся Наўроцкага.

Базар Наталля. Інтэртэкстуальныя элементы ў творах Леаніда Дранько-Майсюка. Бандурына Крысціна. Катэгорыя абсурду ў сучаснай беларускай прозе.

Арцем’еў Віктар. Усе дарогі – да роднага слова: Творчая аўтабіяграфія.

 

Мовы рысы непаўторныя

Даніловіч Мікола. Рыфмаваныя фразеалагізмы – бінарныя бяззлучнікавыя словаспалучэнні.

Дзятко Дзмітрый. Перыядызацыя гісторыі беларускай лексікаграфіі: XIII – пачатак ХХ ст.

Бабіч Юрый. «Побач з гатэлем… яшчэ адна гасцініца»: Публіцыстычны тэкст як крыніца пашырэння сінанімічнага патэнцыялу сучаснай беларускай мовы.

Мантур Алена. Лексіка-стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў: На матэрыяле рускамоўных перакладаў беларускай паэзіі.

Батура Андрэй, Батура Таццяна. «Смакавінкі», «Знічка», «Дабрадзей»: Семантычна-структурны аналіз беларускамоўных прагматонімаў і эргонімаў.

Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды.

Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг.

 

Методыка і вопыт

Шандроха Нона. Настаўнік, якога чакаюць: Педагагічная практыка студэнтаў-філолагаў.

Куляшова Наталля. Ідэя дабрыні і міласэрнасці да прыроды: «Губаты» Генрыха Далідовіча: Урок беларускай літаратуры (VIII клас).

Бохан Валянціна. Змяненне дзеясловаў І і ІІ спражэнняў. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў: Урок беларускай мовы (VI клас).

Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Складаны сказ.

Варановіч Валерый, Караткевіч Вячаслаў, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год: Х клас.

 

Калі закончыўся ўрок

Акуліч Вольга. «Мне сняцца сны аб Беларусі»: Літаратура беларускага замежжа: Пазакласнае мерапрыемства (ХІ клас).

Батура Іна, Котава Наталля. Жаночымі сцежкамі гісторыі: Літаратурна- гістарычная гасцёўня (ХІ клас).

 

Нацыянальная і сусветная культура

Дубоўская Ксенія. Візуальнае выяўленне нацыянальнай тэматыкі на сцэне Тэатра імя Якуба Коласа ў 1920–1970 гг.

Чаус Станіслаў. Роля музея ў захаванні і актуалізацыі традыцыйнай музычна-інструментальнай культуры Беларусі.

Карлюкевіч Алесь. Літаратурна-краязнаўчае падарожжа па Беларусі: Пухавіцкі край.

Макарэвiч Ганна. Інтэграцыя відэаарту і візуальных мастацтваў ХХ ст.

Сцяжко Наталля. «Парашуты на дрэвах»: Старонкі айчыннага кінамастацтва.

Сяоюй Чжаа. Уплыў музыкі на развіццё сродкаў выразнасці харэаграфіі ў кантэксце дыялогу мастацтваў.

 

Паэтычная старонка

Наўроцкі А. Не марудзь!, Праз завіруху, Ты недасяжная..., Праз акно, Куванне пачуў я..., Як люба на яе глядзець... Дранько-Майсюк Л. «Ці гэта памяць узвышае нас?». Гілевіч Н. Мара Скарыны. Буйло К. «Зямля мая далёкая...» Бялевіч А. «Ёсць на свеце такія краіны...» Броўка П. «У Беларусі – ясныя вочы». Золак Я. Сум па Радзіме . Янішчыц Я. «У безназоўнай цішыні...», «Ты косіш сена, колеш дровы». Мацяш Н. «Не можа быць, каб ты не адазваўся...», «Чакаю цябе. Так жаўронак світання чакае...», «Мы стрэнемся, хоць нас ужо не будзе».

 

Песню бярыце з сабою. У палоне тваіх вачэй (верш. З. Падліпскай, муз. Л. Шурмана).

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2017 год. Май.

 

НІА