13 апреля 2016 года в Национальном институте образования состоится очно-дистанционный семинар «Использование интерактивных презентаций в учреждениях дошкольного образования».

Дистанционная часть семинара будет проходить с 14 апреля по 3 мая 2016 года.

К участию приглашаются педагогические работники учреждений дошкольного образования.

5 красавіка 2016 года ў Нацыянальным інстытуце адукацыі адбудзецца рэспубліканскі семінар «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах „Беларуская мова“ і „Беларуская літаратура“ на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў кантэксце кампетэнтнаснага падыходу».

Для ўдзелу запрашаюцца настаўнікі беларускай мовы і літаратуры, спецыялісты рэгіянальных інстытутаў развіцця адукацыі, намеснікі дырэктараў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

12 апреля 2016 года в Национальном институте образования пройдет семинар «Современный русский литературный процесс: традиции и новаторство, события и тенденции».

К участию приглашаются учителя русского языка и литературы и другие педагоги учреждений общего среднего образования, специалисты системы дополнительного образования взрослых.

1 апреля 2016 года  в Национальном институте образования пройдет семинар «„Перевернутый урок“ по учебным предметам „Химия“ и „Физика“ с использованием ИКТ».

К участию приглашаются заместители директоров учреждений общего среднего образования, учителя химии и физики, специалисты системы дополнительного образования взрослых.

4 апреля 2016 года в Национальном институте образования состоится очно-дистанционный семинар «Безопасность детей в сети Интернет».

Дистанционная часть семинара будет проходить с 5 по 25 апреля 2016 года.

К участию приглашаются педагогические работники учреждений общего среднего образования.