Июньский номер журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» традиционно подводит итоги завершившегося учебного года и знакомит читателей с лучшими авторами издания, награжденными почетным «СЕРТИФИКАТОМ АВТОРА».

***

Напэўна, няма чалавека ў нашым літаратурным асяродку, які б не ведаў пра Анхелу Эспіносу Руіз. Гэта беларускамоўная іспанка. Тры гады таму яна пачала вучыць беларускую мову, два гады таму яе вершы надрукаваў часопіс «Маладосць», брат «Бярозкі». Сёння Анхела мае паэтычны зборнік, прыхільнікаў і, зразумела, крытыкаў. І, дарэчы, пачала вучыць ірландскую мову. Пра Анхелу не хочацца казаць банальнае. Таму лепей пра сябе распавядзе яна сама. За кубкам зялёнай гарбаты са смачным печывам…

Апрельский номер журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» традиционно посвящен темеорганизации летнего оздоровительного отдыха детей. Открывает номер новый документ, определяющий сущность и основные направления отдыха и оздоровления детей, – Концепция детского отдыха и оздоровления в Республике Беларусь.

***

Замежныя імёны і прозвішчы ўваходзяць у наш лексікон дзякуючы актыўнаму ўзгадванню тых ці іншых медыйных персанажаў, вядомых гістарычных і культурных асоб. Ды і ў сучасным беларускім анамастыконе заходнія і ўсходнія імёны па прычыне актыўных міграцыйных працэсаў – зусім не рэдкасць. Аднак часам адаптацыя імені на беларускую мову выклікае складанасці. Напрыклад, у прозвішчы Diaz узнікае ажно тры лінгвістычныя задачы: Ды ці Дзі, ыя ці ія, с ці з? Пытанняў дадае і адаптацыя замежных прозвішчаў праз рускую мову, у якой дзейнічаюць іншыя прынцыпы арфаграфіі і вымаўлення. Асабліва гэта праяўляецца ў прозвішчах з варыянтным напісаннем е/э.

Тема мартовского номера научно-методического журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» –ученическое самоуправление.