Прапаноўваем пазнаёміцца з чарговым нумарам сучаснага часопіса для падлеткаў і старшых школьнікаў «Бярозка».

Гісторыя поспеху: Антось Звычайны

Дзякуючы яму вершы Янкі Купалы, Уладзіміра Караткевіча, Максіма Танка і іншых класікаў загучалі як хіп-хоп-трэкі. У інтэрв’ю «Бярозцы» Антось распавёў, навошта запісаў альбом «бел.літ. × змрок», падзяліўся марамі гісторыка і пісьменніка і адкрыў сакрэты беларускага музычнага асяроддзя.

«Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» – перыядычнае выданне, якое даводзіць да ведама педагагічнай грамадскасці асноўныя нарматыўныя дакументы:

Июньский номер журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» посвящен теме духовно-нравственного воспитания. Представлен опыт инновационной деятельности ресурсного центра, определены возможности сотрудничества учреждения образования и Церкви.

На национальном образовательном портале представлен № 1/2017 ежеквартального научного журнала «Педагогическая наука и образование», включенного в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим, психологическим и философским наукам.

Да новага навучальнага года працягваем назапашваць матэрыялы па ўсіх вучэбных прадметах, распрацаваныя з улікам кампетэнтнаснага падыходу. У № 6/2017 гэта катэгорыя прадстаўлена артыкуламі па навучанні грамаце, рускай мове, матэматыцы, выяўленчаму мастацтву. У мультымедыйным дадатку змешчаны дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы па ўсіх тэмах названых прадметаў для II–III класаў.