Ежеквартальный научный журнал «Педагогическая наука и образование» издается с октября 2012 года. В журнале публикуются материалы по философии и психологии образования, рассматриваются научные основы организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, эстетического воспитания, вопросы методики и методологии развития образования, социализации и воспитания личности, теории и практики развития научных школ, инклюзивного образования и др.

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим и психологическим наукам, а также по научному направлению социальная философия (философские науки).

Ежеквартальный научный журнал «Педагогическая наука и образование»:

2022

2021

2016

Часопіс «Веснік адукацыі», заснавальнікам і выдаўцом якога з'яўляецца навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, удзячны сваім чытачам, якія застаюцца добрымі сябрамі нашага выдання!

Пачынаючы з 2003 года часопіс інфармуе педагагічную грамадскасць аб нарматыўным прававым, навуковым і метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу. У часопіса сфарміраваліся пэўная чытацкая аўдыторыя і аўтарскі калектыў, вызначыліся рубрыкі, зместавыя лініі. Часопіс «Веснік адукацыі» ўключаны ў пералік навуковых выданняў для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па педагагічных навуках, у Расійскі індэкс навуковага цытавання.

Але час не стаіць на месцы! Адпаведна яму змяняецца і часопіс. Асноўная яго накіраванасць – навукова-практычная і інфармацыйна-метадычная – застанецца, але будзе напаўняцца новымі па тэматыцы матэрыяламі.

У 2022 годзе мы плануем публікаваць матэрыялы аб новых школьных падручніках і іх аўтарах, аб інфармацыйнай бяспецы ў школе, фарміраванні функцыянальнай граматнасці вучняў (у тым ліку дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы), матэрыялы ў дапамогу кіраўнікам па грамадзянска-патрыятычным выхаванні і інш. З новага каляндарнага года ў часопісе з'явіцца рубрыка «Пытанне – адказ».

Для таго, каб «Веснік адукацыі» стаў трыбунай для прадстаўлення педагагічнага вопыту, скрыжавання думак, выказвання абгрунтаваных меркаванняў, карысных прапаноў і слушных парад, прэзентацыі навуковых дасягненняў, запрашаем да супрацоўніцтва навуковых работнікаў, педагогаў, кіраўнікоў устаноў адукацыі, спецыялістаў інстытутаў развіцця адукацыі, работнікаў органаў кіравання адукацыяй – усіх, хто зацікаўлены ў тым, каб змены ў адукацыі прынеслі станоўчыя вынікі.

Дзяліцеся сваім вопытам работы, задавайце пытанні, дасылайце распрацоўкі ўрокаў і выхаваўчых мерапрыемстваў.
 
Штомесячны навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс «Веснік адукацыі»: 

Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 15.06.2021 № 02-01-18/5177/дс «О функционировании профильных классов профессиональной направленности»

Факультативные занятия «Введение в аграрные профессии»

Учебно-методическое обеспечение факультативных занятий «Введение в аграрные профессии» для учреждений общего среднего образования 

Блок 1. «Основы сельскохозяйственного производства»

       Мультимедийные презентации по темам факультативных занятий

 

Блок 2. «Основы аграрного производства»

Мультимедийные презентации по темам факультативных занятий

В разделе представлены нормативные правовые документы и информационно-методические материалы, необходимые для разработки и реализации модели здоровьесберегающего пространства в учреждениях образования.

Нормативные правовые документы
Статьи