Ежеквартальный научный журнал «Педагогическая наука и образование» издается с октября 2012 года. В журнале публикуются материалы по философии и психологии образования, рассматриваются научные основы организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, эстетического воспитания, вопросы методики и методологии развития образования, социализации и воспитания личности, теории и практики развития научных школ, инклюзивного образования и др.

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим и психологическим наукам, а также по научному направлению социальная философия (философские науки).

Ежеквартальный научный журнал «Педагогическая наука и образование»:

Ежемесячный научно-практический и информационно-методический журнал «Веснік адукацыі» издается с января 2003 года. Журнал освещает проблемы системы образования, учебного книгоиздания, передовой отечественный и зарубежный опыт обучения и воспитания. На страницах издания рассматриваются вопросы повышения качества образования, организации работы классного руководителя, школьной библиотеки и др.

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим наукам.
 
Ежемесячный научно-практический и информационно-методический журнал «Веснік адукацыі»:

2019 год

У раздзеле размешчаны матэрыялы, якія змяшчаюць пералікі вучэбных дапаможнікаў, запланаваных для ўдзелу ў конкурсе, тэрміны прадастаўлення конкурсных матэрыялаў (канцэпцыя, раздзел вучэбнага дапаможніка), іх адбору і разгляду, а таксама Парадак правядзення конкурсу на стварэнне навучальных дапаможнікаў для ўстаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Аб'явы аб конкурсах


Парадак правядзення конкурсу на стварэнне навучальных дапаможнікаў

Навучальныя праграмы па вучэбных прадметах для VI-X класаў першага аддзялення дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната)

Факультативные занятия «Введение в аграрные профессии»

Блок 1. «Основы сельскохозяйственного производства»

       Мультимедийные презентации по темам факультативных занятий

Міжнародная праграма па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў PISA (Programme for International Student Assessment) з'яўляецца маніторынгавым даследаваннем якасці агульнай адукацыі, якое адказвае на пытанне: «Валодаюць ці навучэнцы 15-гадовага ўзросту, якія атрымалі абавязковае агульнае адукацыю, ведамі і ўменнямі, неабходнымі ім для паўнавартаснага функцыянавання ў сучасным грамадстве, г.зн. для рашэння шырокага дыяпазону задач у розных сферах чалавечай дзейнасці, зносін і сацыяльных дачыненьняў?».

Вынікі даследаванняў публікуюцца кожныя тры гады. Традыцыйна даследаванне праходзіць па трох напрамках: «пісьменнасць чытання», «матэматычная пісьменнасць» і «прыродазнаўчанавуковая пісьменнасць».

Вясной 2018 года даследаванне PISA будзе праходзіць у Рэспубліцы Беларусь. У красавіку-маі 2017 года адбыўся пробны этап тэставання PISA, у якім прынялі ўдзел 66 устаноў адукацыі. У ходзе пробнага этапу даследавання PISA праведзена тэставанне кампутарнай тэхнікі, ажыццёўлена апрабацыя заданняў, прадстаўленых міжнароднымі арганізатарамі, і падрыхтоўка адказных асоб для правядзення асноўнага даследаванні. Пробны этап паказаў, што тэхнічна і арганізацыйна Рэспубліка Беларусь гатова да правядзення асноўнага этапу тэставання PISA.

 

У асноўным даследаванні плануецца ўдзел каля 6000 навучэнцаў з 200-220 ўстаноў адукацыі.