У раздзеле размешчаны праграмы ўступных выпрабаванняў ва ўстановах адукацыі для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі І ступені і (або) сярэдняй спецыяльнай адукацыі; білеты па вучэбных прадметах для правядзення абавязковых выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для правядзення экзаменаў у парадку экстэрната; экзаменацыйныя білеты па вучэбных прадметах для правядзення экзаменаў у парадку экстэрната пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы базавай і сярэдняй адукацыі; метадычныя рэкамендацыі і прыклады заданняў па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» для правядзення абавязковага выпускнога экзамену па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі; прыклады картаграфічных заданняў, адказы да заданняў

 

 

 

 

 

  

 Материалы,  необходимые для подготовки учащихся к централизованному тестированию и экзаменам в порядке экстерната:

  1. Дополнительные материалы по учебному предмету «География»
  2. Электронные версии учебных пособий:

      3. Электронные версии учебника: